آبخیزداری؛ سد معبر سیل در استان اردبیل


اردبیل – ایرنا – سیلاب های مکرر امسال بیش از 150 هزار میلیارد ریال در نقاط مختلف استان اردبیل خسارت وارد کرده و دست کم هشت کشته برجای گذاشته است. به گفته کارشناسان، اجرای طرح های آبخیزداری می تواند ضمن کاهش خطر سیل، از فرسایش خاک سطحی جلوگیری کرده و زمینه ساز ذخیره آب باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173789/%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84

توسط احمد گل کار

احمد گل کار