آبخیزداری برای مقابله با خشکسالی با اقلیم خراسان جنوبی سازگار است

نصرآبادی افزود: امسال 50 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری استان از محل اعتبارات محرومیت زدایی اختصاص یافته و هم اکنون 40 آبخیزداری در حال اجراست که از محل اعتبارات تخصیص یافته اجرا می شود.

دانشیار گروه آبخیزداری دانشگاه بیرجند نیز در این جلسه گفت: خراسان جنوبی به دلیل شرایط اقلیمی نیازمند آبخیزداری و آبخیزداری جامع و جدی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: با توجه به مشکلات حادی که در سال های اخیر در حوزه سیلابی کشور رخ داده است، مسئولان کشوری نگاه جامع تری به آبخیزداری جامع دارند و در این راستا در در این راستا تشکیل کارگروه آبخیزداری جامع به استان ها ابلاغ شده است.

سید محمد تاجبخش افزود: در خراسان جنوبی کمبود منابع آبی نداریم اما مشکل مصرف و مدیریت منابع داریم و بر اساس کار کارشناسی انجام شده در بازیابی آب باران می توانیم تا 27 درصد آب شهری را تامین کنیم. خانوارها”. مصرف.

وی بیان کرد: تاکنون در 900 هزار هکتار از حوزه های آبخیز این استان طرح های آبخیزداری اجرا شده و منجر به احداث 2 هزار و 300 سازه آبخیزداری شده که توانایی کنترل بیش از 87 میلیون مترمکعب سیلاب را دارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا علیرضا نصرآبادی روز یکشنبه در جلسه کارگروه مدیریت جامع حوزه آبخیز خراسان جنوبی که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد، با اشاره به وسعت بیش از 15 میلیون هکتار خراسان جنوبی افزود: از این میزان هفت میلیون و 500 هکتار است. اینها حوضه های آبخیز استان است که تاکنون در 2 میلیون هکتار مطالعه شده است.

وی بیان کرد: در این کارگروه تمامی نهادهای متولی با توجه به شرح وظایف، نیازها و اولویت های خود برنامه های متنوعی را در قالب یک برنامه کلی با هدایت زیرمجموعه هماهنگی امور عمرانی طراحی، پیشنهاد و اجرا خواهند کرد. . امور استانداری

وی گفت: امسال 70 میلیارد تومان از محل اعتبارات محرومیت زدایی به استان اختصاص یافته که تاکنون 50 میلیارد تومان آن تزریق شده است و در صورت تخصیص کامل این اعتبار، 100 سازه آبخیزداری در خراسان جنوبی احداث می شود. همچنین سایر نقاط در حال حاضر به دنبال جذب اعتبار برای اجرای پروژه های آبخیزداری هستیم.

این استاد دانشگاه گفت: سدهای حوضه های آبخیز منطقه خراسان قدمتی سه هزار ساله دارند و نمی توانیم راه حلی ارائه دهیم بنابراین دانش بومی مردم منطقه بهترین راه حل برای همه ماست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84948428/%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C

وی با تاکید بر اینکه بهترین طرح برای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مدیریت رواناب است، گفت: گاهی در مدیریت منابع آب به دنبال طرح های بزرگ هستیم و از مدیریت طرح های کوچک موثر غافل می شویم.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار