«آب خاکستری» فرصت از دست رفته برای تحول در کشاورزی و صنعت شاهرود است


شاهرود – ایرنا – سالانه میلیون ها لیتر فاضلاب خانگی یا به اصطلاح «آب خاکستری» به چاله های جذبی سرازیر می شود که نه تنها سودی برای مردم ندارد، بلکه به زمین آسیب می زند. در صورتی که بازگشت آن به چرخه تولید در کشاورزی و صنعت می تواند تحولی اساسی ایجاد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166437/%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار