آب در لانه گل فروشان


کرمان – ایرنا – در حالی که مجریان رادیو از پانزدهمین جشنواره لاله گل محمدی در لاله زار گزارش می دادند، هوای خنک و طبیعت بی نظیر این منطقه از کرمان، گل محمدی جوان گل محمدی با عینک ارزان خود گلایه کرد. بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151576/%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84

توسط احمد گل کار

احمد گل کار