آب مخلوط شده با نانوذرات را می توان با لیزر به شکل هایی برش داد


کانال های سیال بر روی سطح یک تراشه مبتنی بر آب و نانوذرات، لیزری شکل

Niu, J., Liu, W., Li, JX et al

قطرات آب محصور شده در نانوذرات را می توان با لیزر به اشکال دقیق برش داد و حتی به نوعی دستگاه آزمایشگاهی مینیاتوری تبدیل کرد.

هنگامی که آب به ژل نانوذرات دی اکسید سیلیکون آبگریز اضافه می شود، به طور طبیعی قطره ای به شکل پنکیک ایجاد می کند. فی لی در دانشگاه Xi’an Jiaotong در چین و همکارانش دریافتند که این قطره‌ها را می‌توان با استفاده از لیزر پرقدرت به شکل‌های بسیار دقیقی درآورد. این فرم ها حفظ…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2381574-water-mixed-with-nanoparticles-can-be-carved-into-shapes-by-a-laser/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار