آتش سوزی به 100 هکتار از مراتع شهرستان ازنا خسارت وارد کرد


خرم آباد – ایرنا – فرماندار شهرستان ازنا گفت: آتش سوزی به 100 هکتار از مراتع و منابع طبیعی شهرستان در منطقه سفیدکوه خسارت وارد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176487/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار