آتش سوزی در مناطق حفاظت شده کرمانشاه کاهش چشمگیری داشته است


کرمانشاه- ایرنا- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت این اداره کل استان امسال نسبت به سال های گذشته کاهش چشمگیری داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022511/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار