“آتل ساق پا” را نمی توان با بالا و پایین رفتن از تپه ها ایجاد کرد

مردی که روی تپه می دود

دوندگان ممکن است در هنگام دویدن سریع، در مقایسه با زمانی که در سربالایی یا سراشیبی می دوند، با خطر بیشتری برای ایجاد شکستگی ساق پا مواجه شوند.

دویدن سریعتر از سرعت معمول می تواند فشار بیشتری به ساق پا وارد کند تا دویدن در سربالایی یا سراشیبی.

AstroStar/Shutterstock

حرکت تپش مکرر دویدن می تواند منجر به صدمات دردناک ناشی از استفاده بیش از حد به نام “آتل ساق پاو حتی شکستگی ساق پای دوندگان. محققان می‌دانند که این شکستگی‌ها اغلب زمانی رخ می‌دهند که دوندگان شدت تمرین خود را افزایش دهند، اما به خوبی درک نشده است که چه جنبه‌هایی…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2373658-shin-splints-may-not-be-caused-by-running-up-and-down-hills/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار