آخرین وضعیت کف دست های آسیب دیده در کرمان + راهکارهای پیشگیری


کرمان – ایرنا – در حالی که برای نخستین بار پایگاه عملیاتی مقابله با متجاوزان بیولوژیک در جنوب شرق کشور در کرمان راه اندازی شده است، گزارش ها حاکی از ابتلای تعدادی از نخل های این استان به آفت خطرناک سوسک خرمایی است. . طاعونی که به مرگ خاموش معروف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132206/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار