آرامش در بازار مرغ خراسان جنوبی


بیرجند – ایرنا – بازدید میدانی از مراکز عرضه مرغ در بیرجند نشان می دهد که مرغ گرم با قیمت مصوب در تمامی مغازه های بزرگ و کوچک وجود دارد و آرامش در بازار مرغ خراسان جنوبی حاکم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128510/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار