آرتریت روماتوئید با خوردن باکتری های پروبیوتیک قابل درمان است

در آرتریت روماتوئید، سیستم ایمنی به اشتباه به بافت پوشاننده مفاصل حمله می کند که منجر به درد، تورم و سفتی مفاصل می شود. در نتیجه، افراد مبتلا به اشکال شدید بیماری اغلب با داروهای ضد التهابی که پاسخ ایمنی را سرکوب می کنند، درمان می شوند. برخی از آنها با تبلت و …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2337061-rheumatoid-arthritis-could-be-treated-by-eating-probiotic-bacteria/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

آزمایش‌ها با موش‌ها نشان می‌دهد که یک داروی سرکوب‌کننده سیستم ایمنی که می‌توان در حین خوردن یک پروبیوتیک مصرف کرد، ممکن است علائم آرتریت روماتوئید را به طور مؤثرتری نسبت به تزریق تسکین دهد.

سلامتی


9 سپتامبر 2022

کتابخانه عکس SCIMAT/علمی

طبق تحقیقات انجام شده روی موش، خوردن یک پروبیوتیک بی ضرر که برای ساختن یک داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی مهندسی شده است، می تواند علائم آرتریت روماتوئید را تسکین دهد و به نظر می رسد موثرتر از تزریق باشد.

میکروگراف الکترونی روبشی لاکتوباسیلوس رویتری.  لاکتوباسیلوس رویتری، یک باکتری پروبیوتیک
لاکتوباسیلوس رویتری یک باکتری پروبیوتیک است که در دستگاه گوارش ما یافت می شود