آزادسازی 25 هکتار از اراضی کشاورزی چهدانگه


اسلامشهر – ایرنا – سرپرست بخشداری چهاردانگه از آزادسازی 25 هکتار از اراضی کشاورزی روستای قاسم آباد این بخش خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122322/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار