آزمایش عظیم تورینگ نشان می دهد که ما فقط می توانیم هوش مصنوعی را از انسان تشخیص دهیم

دانشمند کامپیوتر، آلن تورینگ، برای اولین بار تست هوش مصنوعی را در سال 1950 پیشنهاد کرد. در شکل اصلی آن، شخص از طریق پیامک با شخص دیگر و ماشین صحبت می کند و باید حدس بزند که کدام است – اگر… .


منبع: https://www.newscientist.com/article/2376899-massive-turing-test-shows-we-can-only-just-tell-ais-apart-from-humans/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

بر اساس آزمایشی که بر روی بیش از 1.5 میلیون نفر انجام شد، مردم تنها در 60 درصد مواقع می توانند هوش مصنوعی را از انسان تشخیص دهند. به گفته محققان، این یافته‌ها سؤالاتی را در مورد اینکه آیا نسل بعدی هوش مصنوعی باید خود را در مکالمه شناسایی کند، ایجاد می‌کند.

IR Stone/Shutterstock

یک ربات و یک مرد در حال گفتگو

با کی حرف میزنی؟

توسط احمد گل کار

احمد گل کار