آغاز اجرای فاز دوم طرح احیای 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام در نیمه دوم سال


تهران – ایرنا – معاون آب و اراضی وزارت جهاد کشاورزی گفت: فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری احیای اراضی خوزستان و ایلام با تامین منابع مالی دو نقطه از نیمه دوم سال 1402 راه اندازی می شود. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85157660/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار