آغاز برداشت خیار در گلخانه های قصرشیرین


قصرشیرین – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی قصرشیرین گفت: برداشت خیار در 24 گلخانه فعال در این شهرستان مرزی آغاز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961579/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار