آغاز برداشت گندم در جنوب کرمان؛ سطح زیر کشت 20 درصد افزایش یافت


جیرفت – ایرنا – برداشت گندم از مزارع جنوب کرمان از روز چهارشنبه 18 فروردین در حالی آغاز شد که روستای چاه عید شهرستان قلاغنج 20 درصد افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069271/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%A2%D9%A0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار