آغاز تخلیه 117 هزار تن مایحتاج اولیه در بندر شهید رجایی


بندرعباس – ایرنا – مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان می گوید: اکنون تخلیه 117 هزار تن کالا شامل گندم و ذرت از 2 فروند شناور در بندر توسط شهید رجایی آغاز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079694/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار