آغاز تخلیه 67 هزار تن شکر خام در بندر شهید رجایی

بر اساس این گزارش، این کشتی شکر خام نخستین محموله این کالا است که در سال جاری از طریق بندر شهید رجایی وارد کشور می شود، در حالی که از ابتدای سال جاری تاکنون 78 فروند کشتی حامل انواع پایه فرآورده های شکر خام وارد کشور شده است. از طریق این بندر .

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سوی وزارت جهاد کشاورزی، کشتی 67 هزار تنی شکر خام پس از ورود به آب های سرزمینی ایران، هفته گذشته در بندر شهید رجایی پهلو گرفت و تاکنون نیمی از محموله آن تخلیه شده است.

باید بگویم؛ با احتساب محموله این کشتی، از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع یک میلیون و 247 هزار تن گندم، برنج، روغن خام و شکر خام در قالب 79 فروند کشتی از لنگرگاه از بندر شهید رجایی به همه جا ارسال شده است. بخش هایی از کشور ما


منبع: https://www.irna.ir/news/84871795/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B6%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار