آغاز توزیع گوشت قرمز منجمد توسط اتحادیه های استانی


تهران – ایرنا – رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران با تاکید بر اینکه گوشت قرمز به اندازه کافی در کشور وجود دارد، گفت: گوشت قرمز منجمد توسط اتحادیه های استانی توزیع می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991694/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار