آغاز عملیات وجین هرز در مزارع ورامین


ورامین – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت: عملیات مبارزه با علف های هرز مزارع غلات شهرستان ورامین آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064919/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار