آغاز قرارداد تولید گوشت با 105 هزار راس دام در کشاورزی و صنعت مغان


اردبیل – ایرنا – مدیرعامل شرکت کشاورزی و دامپروری مغان از آغاز عملیات پیمانکاری اجرایی تولید گوشت در این شرکت با 100 هزار راس دام سبک و 5 هزار راس دام سنگین با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و جامعه حمایت از مشاغل دامی کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967757/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار