آغاز مبارزه شیمیایی با آفت ملخ مراکشی در مراتع مراوه تپه + فیلم


گنبدکاووس – ایرنا – کارشناس مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی مراوه تپه از آغاز عملیات مبارزه شیمیایی با آفت ملخ مراکشی در مراتع این شهرستان مرزی خبر داد و گفت: عملیات آبیاری مراتع با فعالیت 2 کارشناس. تیم ها تا نابودی آفت ادامه خواهند داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085349/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار