آغاز همکاری “فائو” با ایران برای افزایش بهره وری محصولات کشاورزی دیم


تهران – ایرنا – رئیس پژوهشکده کشاورزی دیم کشور گفت: اولین همایش ملی پروژه مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و وزارت جهاد کشاورزی با عنوان “TCP” با هدف افزایش بهره وری و فعال سازی ظرفیت تولید محصولات کشاورزی دیم در مراغه آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097329/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار