آغاز پاکسازی دام سبک با نهاده ها در قالب تولید قراردادی

به گزارش روز سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، «حسین دماوندی نژاد» درباره جزئیات برنامه ترخیص دام با نهاده های طیور، افزود: برنامه ریزی برای ترخیص دام با نهاده ها انجام شده و چهار قطب را در کشور شناسایی کرده ایم. . با هدف اجرای این برنامه و کار در استان های دامپروری. استایلینگ شروع شد

تعیین قیمت گوشت با توافق تولیدکنندگان

وی هدف از تولید قراردادی و دفع دام با نهاده ها را تامین گوشت قرمز از منابع داخلی و کاهش هزینه های تولید برای تولیدکنندگان عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84923042/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای اجرای این برنامه، قطب شمال و شمال شرق با محوریت استان خراسان رضوی، قطب تهران با محوریت تهران و استان های همجوار، قطب شمال شرق غرب و غرب با محوریت استان آذربایجان شرقی و مرکز قطب و قطب جنوب با مرکز استان اصفهان.

دماوندی نژاد با تاکید بر اینکه دام سبک و سنگین در این معادله و برنامه گنجانده شده است، تصریح کرد: نهاده ها طبق قراردادهای امضا شده به تولیدکنندگان تحویل می شود و در پایان دام، محصولات یا دام یا گوشت تولیدی در بازار ارسال شود

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت گوشت تولید شده در قالب تولید پیمانی گفت: قیمت ها بر اساس توافق با تولیدکننده به روز و تعیین می شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار