آغاز کشت فلفل در گلخانه های قصرشیرین


قصرشیرین – ایرنا – رئیس جهاد کشاورزی قصرشیرین از آغاز کشت فلفل در 74 هزار و 500 متر مربع از گلخانه های این شهرستان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032247/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D9%84%D9%81%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار