آفتاب‌لرزه‌ها ممکن است توسط پرتوهای الکترونی عجیب و غریب ناشی از شراره‌های خورشیدی ایجاد شوند

برجستگی فوران بزرگی که در 15 می 2001 گرفته شد -- برجستگی ها ابرهای عظیمی از پلاسمای متراکم نسبتاً خنک هستند که در تاج نازک و داغ خورشید معلق هستند.  گاهی اوقات آنها می توانند ترکیده و از جو خورشید فرار کنند.  انتشار در این خط طیفی EIT 304؟  کروموسفر فوقانی را در دمای حدود 60000 درجه کلوین نشان می دهد. نواحی گرمتر تقریباً سفید به نظر می رسند، در حالی که مناطق قرمز تیره نشان دهنده دمای سردتر است.

رشته‌های پلاسما می‌توانند از تاج نازک و داغ خورشید در طول یک شعله‌های خورشیدی گسترش پیدا کنند

امواج اسرارآمیز در پلاسمای خورشیدی برای چندین دهه غیر قابل توضیح بوده است، اما ممکن است ناشی از پرتوهای الکترونی پرانرژی عجیبی باشد که توسط شعله های خورشیدی به داخل شلیک می شود.

فضا


2 فوریه 2023

ESA/NASA/SOHO

ما در نهایت می توانیم بفهمیم که چه چیزی باعث آفتاب لرزه می شود. علت این غرش‌های عجیب در خورشید دهه‌ها فیزیکدانان خورشیدی را دچار اختلاف کرده است، اما یک مطالعه جدید نشان داده است که می‌تواند ناشی از پرتوهای الکترونی پرانرژی باشد که در لایه‌های بیرونی خورشید نفوذ می‌کنند.

آفتاب‌لرزه‌ها امواجی هستند در فتوسفر خورشید – سطحی که نور آن از آن می‌تابد – که مانند امواج سنگریزه‌ای که به درون دریاچه پرتاب می‌شود، در سراسر ستاره موج می‌زند. معمولاً با…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2357740-sunquakes-may-be-caused-by-weird-beams-of-electrons-from-solar-flares/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار