آلودگی خاک با توسعه لجام گسیخته صنایع


تهران – ایرنا – نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه بی رویه صنایع روز به روز خاک را آلوده می کند، گفت: خاک و آب امانت خدا و میراث فرهنگی کشور است و ما هستیم. باید برای حفاظت از این میراث سخت تلاش کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962069/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9

توسط احمد گل کار

احمد گل کار