آماده سازی 82 مرکز تجارت گندم در کردستان/ برداشت از تیرماه آغاز می شود


سنندج-ایرنا- برداشت گندم در کردستان از 19 تیرماه آغاز می شود و 82 مرکز تجاری این محصول استراتژیک در استان برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان اعلام آمادگی کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136097/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B8%DB%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار