آمار و اطلاعات نادرست؛ امنیت غذایی را به چالش می کشد


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی بدون آمار و اطلاعات دقیق نمی تواند سیاست گذاری کند، گفت: آمار و اطلاعات غیرواقعی امنیت غذایی مردم را با چالش جدی مواجه می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043701/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار