آنفولانزا، RSV و هزینه های زندگی همگی به سلامت کودکان بریتانیا در زمستان امسال آسیب می رسانند


عفونت‌های فصلی افزایش می‌یابد، در حالی که بحران هزینه‌های زندگی نیز بر سلامت روحی و جسمی برخی از کودکان تأثیر می‌گذارد

سلامتی


23 نوامبر 2022

کودکان در بریتانیا در زمستان امسال نسبت به سال های گذشته در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به عفونت ها و سایر عوارض سلامتی قرار دارند

کودکان در بریتانیا در زمستان امسال نسبت به سال های گذشته در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به عفونت ها و سایر عوارض سلامتی قرار دارند

Suzi Media Production/Getty Images/iStockphoto

طوفان کاملی از مشکلات سلامتی ممکن است در زمستان امسال برای کودکان در بریتانیا مواجه شود.

از آنجایی که کودکان بریتانیایی در سال 2021 به طور کامل به مدرسه حضوری بازگشته اند، پس از تعطیلی کووید-19 در سال 2020، این کشور در حال نزدیک شدن به اولین زمستان خود در سال های اخیر است که در آن افراد در هر سنی می توانند آزادانه، بدون محدودیت، انزوای اجباری یا تشویق رسمی با هم مخلوط شوند. کار از خانه

کووید-19 به طور کلی در کودکان خفیف است. با این حال، کاهش مصونیت …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2348273-flu-rsv-and-cost-of-living-will-all-harm-uk-child-health-this-winter/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار