آیا GPT-4 OpenAI در حال حاضر نشانه هایی از هوش عمومی مصنوعی را نشان می دهد؟

GPT-4 می تواند طیف وسیعی از وظایف را انجام دهد

Jaap Arriens/NurPhoto از طریق Getty Images

اگرچه هیچ تعریف استانداردی از AGI وجود ندارد، اما به طور کلی به هوش مصنوعی اشاره می شود که قادر به درک و یادگیری هر کار فکری است که انسان قادر به انجام آن است.

در یک مقاله جدید، تیمی از محققان…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2365864-is-gpt-4-already-showing-signs-of-artificial-general-intelligence/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

محققان مایکروسافت ادعا کردند که GPT-4 OpenAI قادر به انجام وظایف بسیار متنوعی است که در برخی موارد فراتر از توانایی‌های انسانی است، به طوری که مدل AI «جرقه‌های» هوش عمومی مصنوعی (AGI) را نشان می‌دهد. آیا آن هدف مورد انتظار نزدیک است یا این ادعاها فقط تبلیغات است؟

توسط احمد گل کار

احمد گل کار