آینده کشاورزی به دختران روستایی و عشایری بستگی دارد

وی افزود: در دو هفته گذشته 42 هنرستان کشاورزی در سراسر کشور افتتاح شده که 6 هنرستان دخترانه است و به نظر می رسد باید این هنرستان ها را گسترش دهیم که حمایت دولت سیزدهم را می طلبد.

به گزارش ایرنا، در همایش روز جهانی زن روستایی و ششمین همایش نقش زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار، تفاهم نامه همکاری بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت کشور امضا شد. جهاد کشاورزی و از 19 نفر از بانوان پیشگام و نمونه روستایی و عشایری تجلیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84912825/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بیش از 80 درصد نظام کشاورزی کشور ما کوچک و کمتر از 20 درصد بزرگ است، یعنی جمعیت زنان روستایی ما در 80 درصد نظام های کشاورزی، بهره برداری نقش دارند و نقش آفرینی می کنند. در خانواده. بر این اساس نه تنها باید نیروهای جایگزین برای آینده داشته باشیم، بلکه باید به فکر آینده بخش کشاورزی باشیم.

خیام نکویی با بیان اینکه کشاورزی را کار نمی دانند ادامه داد: اگر کشاورزی را کار بدانیم سرآغاز یک سری تحولات در بخش کشاورزی برای مردان و زنان روستایی است.

وی بیان کرد: در سطح جهان 40 درصد نیروی کار در بخش کشاورزی فعال هستند که این میزان در کشور ما بیش از 52 درصد است و این نشان دهنده نقش زنان در این عرصه است.

این مسئول گفت: علاوه بر آموزش و پرورش باید پیگیر توانمندسازی و حرفه آموزی مردان و زنان روستایی و عشایری در این بخش باشیم.

به گزارش خبرنگار بازرگانی ایرنا، سید مجتبی خیام نکویی امروز در همایش روز جهانی زن روستایی و ششمین همایش نقش زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار که در تالار توسعه وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شود افزود. که در حال حاضر 12 درصد از کل جمعیت کشور را زنان روستایی و عشایری تشکیل می دهند که 60 درصد آنها بالای 18 سال فعال هستند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اولویت اول کشور امنیت غذایی است، بنابراین زنان روستایی و عشایری در این امر نقش دارند. یعنی 6 میلیون سرمایه انسانی فعال در حوزه کشاورزی داریم که سرمایه بی نظیری است که بخشی از آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و بخشی دیگر بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. دولت و سایر نیروهایی که می توانند آن را به شیوه ای خاص هدایت کنند.

وی گفت: برای آینده بخش کشاورزی میانگین سنی کشاورزان 52.8 سال است که با توجه به وجود 4.9 میلیون نفر باید به فکر آموزش کشاورزان باشیم.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار