آیین نامه رفع تداخل از اجرای قوانین موازی اراضی ملی و دولتی اصلاح شد.

ذی نفعان موظفند هزینه و قیمت زمین را که توسط مدیریت شهری جهاد کشاورزی اعلام می شود حداکثر ظرف مدت 6 ماه پرداخت نمایند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84924045/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

اداره جهاد کشاورزی شهرستان موظف است پس از تعیین مستثنیات قانونی موضوع این آیین نامه، بر اساس قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگیری از قطعه قطعه شدن اراضی زراعی و ایجاد احزاب مناسب فنی و اقتصادی و اصلاحات بعدی و اراضی کشاورزی. قانون حفظ کاربری و بغا با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک محلی نسبت به صدور سند برای مالکان اراضی کشاورزی پیگیری و از تغییر کاربری اراضی کشاورزی حذف شده جلوگیری کنند.

به گزارش حوزه دولت ایرنا، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، رفع تداخلات ناشی از اجرای موازی قوانین و مقررات در اراضی ملی، دولتی و معافیت کشور را مورد توجه قرار داد. و با عنایت به انقضای مهلت دو ساله مقرر در تبصره (2) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی مربوطه و همچنین به منظور شناسایی کامل و در سریع‌ترین زمان ممکن پلاک‌های مشکل‌ساز و تعیین طبقه بندی و رفع تداخلات شناسایی شده پس از انقضای مدت مذکور، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی مذکور پذیرفته شد.

جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان و بهره برداران، تسریع در اجرای عملیات ثبت اراضی (کاداستر) اراضی ملی و کشاورزی، تمرکززدایی و تسریع در انجام وظایف محوله به کمیسیون های ذیصلاح و رفع مشکلات اجرایی ناشی از حذف مهلت مقرر در آیین نامه فوق از جمله دلایل دیگر اصلاح مصوبه ذکر شده است.

بر این اساس کارگروه مشمول شهرک موظف است تا پایان سال 1402 گزارش کاملی از وضعیت پلاک های مزاحم در سطح شهرستان تهیه و برای تصمیم گیری به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال کند. دبیر کمیسیون پس از دریافت مصوبات مربوطه مراتب را به اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل استقرار زمین اعلام می کند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار