اتصال پلت فرم سیستم سازمان حفظ نباتات ایران به اوراسیا و روسیه

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «شاهپور علایی مقدم» در همایش ملی سلامت پسته اظهار کرد: یکی از حرکت های نرم افزاری در سازمان حفظ نباتات کشور، اتصال پلت فرم الکترونیکی خود به این کشورها متناسب با صادرات و صادرات است. واردات محصولات کشاورزی و این در این بستر مشخص می شود که کدام محصول توسط چه کسی و در چه شرایطی تولید می شود؟

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: امروز در دنیا به پایه تولید نگاه می کنیم و محصولات باید شناسنامه داشته باشند و سطح مبارزه با بیماری ها و عوامل مضر با سموم باید به صورت سیستماتیک مشخص شود. اساس.”

وی با اشاره به چالش های موجود در زمینه تولید پسته در ایران گفت: عدم رعایت بهداشت باغات، انتخاب ارقام، تغییر اقلیم، عدم ثبت مکان های تولید، عدم وجود زنجیره کامل تولید و افزایش مایکوتوکسین ها در پسا مراحل برداشت از جمله مسائلی است که در این زمینه وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84891756/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

در همین حال رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: سطح باغ پسته ایران نیز از 288 هزار هکتار در سال 1389 به 424 هزار هکتار در سال 2020 رسیده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه سال گذشته برای 160 هزار تن پسته گواهی بهداشت صادر کردیم، گفت: در 6 ماهه نخست امسال برای 21 هزار تن پسته گواهی بهداشت صادر شد که این یک هشدار است. بیایید زمین را تشخیص دهیم و ببینیم چه حمایت و استراتژی برای بهبود کمی و کیفی این محصول اتخاذ کنیم.

علایی مقدم درباره تغییرات ارزش صادرات پسته در جهان نیز گفت: بر اساس گزارش فائو، صادرات این محصول از دو میلیارد و 548 میلیون دلار در سال 2010 به سه میلیارد و 132 میلیون دلار در سال 2014 کاهش یافته است.

علایی مقدم افزود: سبد سموم در حوزه پسته غنی است به طوری که 39 سموم شیمیایی و 8 سم بیولوژیک در سبد سموم تولید شده از پسته وجود دارد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به اینکه 87 درصد از سموم مصرفی در باغات پسته متعلق به گروه کم خطر است، گفت: میانگین مصرف سم در باغات پسته کشور 1500 تن در سال است.

87 درصد سموم مصرفی در باغات پسته کم خطر هستند

علایی مقدم درباره تولید پسته در کشور گفت: ایران از نظر سطح زیر کشت این محصول با تولید 386 هزار تن پسته از 424 هزار هکتار باغات بارور رتبه نخست را دارد.

وی با اشاره به اهمیت تولید پسته در کشورهای جهان از نظر ارزی گفت: بر اساس گزارش فائو سطح حاصلخیز باغات پسته در جهان از 520 هزار هکتار در سال 2010 به یک میلیون و 92 هزار هکتار افزایش یافت. در سال 2020 و میزان تولید 718 هزار تنی به یک میلیون و 322 هزار تن رسیده است که حامل پیام مهمی است و نشان می دهد که پسته یک محصول ارزآور برای کشورهای جهان است و می تواند اقتصاد کشاورزی و تراز تجاری کشورها را بهبود بخشد.

علایی مقدم ادامه داد: در حال حاضر دو سامانه در سازمان حفظ نباتات کشور در بستر فناوری و وب راه اندازی شده است که گواهی سلامت و تأیید گواهی ها در این بستر انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه با 17 آفت، 4 بیماری و 14 علف هرز در باغات پسته کشور مبارزه می شود، گفت: باید به سمت سموم کم خطر حرکت کنیم.

وی گفت: اگر محصول پسته را به صورت علمی و فنی بررسی نکنیم قطعا کشورهای دیگر از نظر تولید و کیفیت جای ایران را خواهند گرفت.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار