اتمام مطالعه و طراحی فاز دوم پروژه 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام تا پایان سال جاری

به گزارش ایرنا، وظیفه وزارت جهاد کشاورزی ایجاد زیرساخت شبکه های ثانویه حمل و نقل آب در کشور است اما در مرحله دوم اجرای طرح 550 هزار هکتاری دشت های خوزستان و ایلام، کل عملیات آبیاری شبکه‌های آبیاری فرعی و اصلی توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرا می‌شود.

وی گفت: فاز دوم این پروژه اجرای 255 هزار هکتار است که در حال حاضر در مرحله مطالعات و طراحی است و سال گذشته 100 هزار هکتار مورد مطالعه قرار گرفت و امسال کار نقشه برداری مابقی زمین انجام می شود. .

وی در خصوص وضعیت اعتباری این طرح گفت: با توجه به سطح بالای طرح، میزان اعتبار طی چندین سال مختلف اعطا می شود، بنابراین پیش بینی اعتبار ما به سال گذشته مرتبط است، اما هر سال مجدداً محاسبه می شود. نرخ تورم.

وی افزود: با شروع اجرای فاز دوم هر سال اعتبارات تکمیلی اعلام می شود.

فریبرز عباسی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص آغاز فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام و اعتبارات مورد نیاز برای شروع این فاز افزود: اجرای طرح 550 هزار هکتاری دشت خوزستان و ایلام در 2 مرحله اجرا مشخص شد فاز اول در سطح 295000 هکتار بوده که در حال حاضر مورد بهره برداری قرار دارد.

عباسی افزود: به نظر می رسد مطالعات و طراحی این زمین ها تا پایان سال جاری به پایان برسد که در صورت تامین اعتبار آغاز خواهد شد.

فاز اول طرح 550 هزار هکتاری دشت های خوزستان و ایلام با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو انجام شد، بنابراین وزارت نیرو موظف به تامین شبکه های اصلی و وزارت کشاورزی شد. تامین شبکه های فرعی و مصرف آب در مزارع بر عهده جهاد بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و زمین گفت: افزایش تولید، افزایش علاقه به آب، استفاده بهینه از آب و افزایش درآمد کشاورزان و رونق شغلی از جمله مزایای اجرای این طرح در دو استان مذکور است.

پیش از این مدیرعامل موسسه جهاد نصر بودجه پیش بینی شده برای اجرای فاز دوم این پروژه را حدود 100 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928624/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار