اثرات مثبت حذف ارز 4200 به تدریج نمایان می شود

5- این موضوع که «اجرای هر سیاستی در سطح کلان کشور هزینه خواهد داشت» یک اصل پذیرفته شده در علم اقتصاد است. بنابراین اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی طبیعتا هزینه هایی خواهد داشت. اما مشکل اصلی این است که اجرای دقیق و کامل سیاست فوق منافع اقتصادی را نیز برای جامعه به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر باید مزایا و مزایای اجرای این سیاست را در رابطه با هزینه های آن نیز در نظر گرفت. بنابراین طرح پرهزینه حذف نرخ ترجیحی ارز و عدم توجه به مزایا و مزایای میان مدت و بلندمدت آن منطقی به نظر نمی رسد.

سرکوب ارز ترجیحی (42000 ریال) یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در سال 1401 بود که یارانه ای با اهداف مهمی از جمله سرکوب رانت ناشی از تخصیص ارز ترجیحی، مدیریت محدود ارز است. و پیشگیری از کالاهای قاچاق اگرچه هیچ یک از کارشناسان اقتصادی (حتی در داخل بدنه دولت) منکر آثار تورمی حذف ارز ترجیحی نشدند، اما بین کارشناسان داخلی و خارجی بر سر «میزان» تورم ناشی از اجرای این سیاست اتفاق نظر وجود داشت. برخی کارشناسان اقتصادی بنا به دلایلی تورم بالاتری را در ماه های پس از اجرای سیاست مذکور پیش بینی کرده اند. بدون شک وقوع تکانه های تورمی بر کالاهای تحت پوشش (اعم از نهاده های دامی و دانه های روغنی) به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سایر کالاها و خدمات در نتیجه حذف ارز ترجیحی قابل انتظار است و کارشناسان نیز نسبت به این نشانه ها هشدار می دهند. دولت از این موضوع آگاه است و یارانه ها را برای کاهش اثرات آن به ویژه بر گروه آسیب پذیر افزایش داده است.

2- در خصوص موضوع «تأثیر کاهش نرخ عوارض گمرکی بر بازار» باید گفت که استفاده از سیاست های تکمیلی برای کاهش زیان های ناشی از اجرای یک سیاست کاملاً طبیعی است. در خصوص سیاست حذف ارز ترجیحی، کاهش سود تجاری و عوارض گمرکی سیاستی مکمل برای جلوگیری از تورم ناشی از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی است که در مورد کالاهای کشاورزی اجرا شده است. بر اساس انتظارات، اگر سود و عوارض گمرکی کاهش پیدا نکند، قطعا سطح عمومی قیمت کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت.

4- دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان، پرداخت یارانه نقدی را پیگیری کرده و کاهش نرخ عوارض گمرکی نیز یکی از اقدامات دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان و در نتیجه کاهش فشار قیمت تمام شده است. بر مصرف کنندگان نهایی بنابراین در کوتاه مدت واکنش طبیعی واردکنندگان و خریداران کالا به تعویق انداختن خرید و ترخیص کالا از گمرک است تا تعدیل نرخ حقوق ورودی و اجرای آن ضرری برای آنها نداشته باشد. علاوه بر این، این ادعا که «اگر ثبات در اجرای یک تصمیم بد وجود داشته باشد، آثار مخرب آن کمتر از تغییر مداوم سیاست‌ها، هم در جهت خوب و هم در جهت بد است. از آنجایی که تغییر سیاست باعث ایجاد اغتشاش در بازار می شود که آسیب بیشتری را به همراه دارد، در مورد طرح حذف ارز ترجیحی صحیح نیست، زیرا همگی متفق القول هستند که تخصیص ارز ترجیحی به دلیل ضعف ساختار برنامه ریزی و نظارتی است. ، فساد و انحراف زیادی ایجاد می کند و رفع آن، تغییر مداوم سیاست ها توجیه نمی شود از ابتدای اجرای طرح تخصیص ارز ترجیحی در سال 1396، دولت قبل به دلیل کسری بودجه و هشدارهای نمایندگان شورای اسلامی در مورد آثار زیانبار طرح مذکور، کالاهای مشمول طرح را کاهش داد، به طوری که تا پایان دولت دوازدهم از 25 ستون به 6 ستون رسید، از سوی دیگر، هر چند بر عهده کارشناسان است. وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی برای پاسخ به سوال تداوم کرسی با رشد نقدینگی و نرخ تورم، بدیهی است که گشایش های اقتصادی فرصت های مناسبی را برای کشور فراهم می کند.

همچنین دولت با اطمینان از کنترل تکانه های مورد انتظار، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی برای برخی اقلام را آغاز کرده است. اما عواملی مانند افزایش قیمت های جهانی، آزاد شدن قیمت برخی کالاهای یارانه ای و شکل گیری تورم مورد انتظار در سطح جامعه باعث شد تا نرخ تورم در خرداد ماه بیشتر از حد انتظار باشد. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺭﻣﻲ ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ا ا ا ا ا کنترلی ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎﻫﺶ ت ت ت ت ت ت ت ت ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻤﻚ ﻧﻘﺪﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﻪ آ آ ish , دولت شوک ناشی از عوامل خارجی به عنوان «پیش‌شرط اجرای کامل و کامل سیاست اصلی» بود و دولت نیز بر اساس شرایط موجود اقدامات لازم را تا حد زیادی انجام داد.

* ماهیت سیاست تخصیص ارز ترجیحی یک سیاست کوتاه مدت است و در بلندمدت موثر نخواهد بود. زیرا ترجیح داده می‌شود که یک آزمایش عمومی ناموفق و طولانی‌مدت در سرتاسر جهان سود حاصل از استفاده از این نوع یارانه‌ها در قالب عرضه و توزیع ارز ارزان به طور کامل بین مصرف‌کنندگان توزیع نشود.

۷- ﮔﺮﭼﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ب با onne ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آ آسیب‌پذیر ﺍﺟﺮﺍ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛ ﻛ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺒﻞ ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ییی

3- تعدیل یا اصلاح یک سیاست خاص (مانند کاهش نرخ حقوق گمرکی برخی کالاها)، با توجه به شرایط فعلی، یک اقدام عرفی و طبیعی است. با این توصیف سرعت اصلاح سیاست ها و مدیریت آثار و پیامدهای آن بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله درآمدها و هزینه های دولت بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

6- در گزارش روزنامه ستاره صبح، دلیل اصلی حذف ارز ترجیحی چالش دولت برای تامین ارز لازم و اقدام دولت برای جبران آن نیز افزایش یکباره نرخ ارز است. قیمت. بدیهی است در این میان دلیل دیگری برای ایجاد سیاست سرکوب ارز ترجیحی توسط دولت محترم در سال 1401 وجود دارد، به عنوان مثال یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ها، قاچاق کالاهای مشمول نرخ ارز از کشور است. کشور به دلیل تفاوت بین ارز آزاد و ارز ترجیحی. در واقع تداوم سیاست تخصیص ارز به 4200 تومان فاصله زیادی بین ارز آزاد و ارز ترجیحی ایجاد کرده بود.

* ادامه سیاست پولی ترجیحی بدون منابع پولی لازم منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. زیرا به دلیل اعمال و تداوم تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه ایران، دولت توان لازم برای تامین ارز لازم را ندارد و همین امر باعث افزایش پایه پولی و نرخ تورم نیز می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84873541/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

1- بر اساس نظر برخی کارشناسان هنوز برای قضاوت درباره آثار و تبعات سیاست حذف ارز ترجیحی زود است و بخش قابل توجهی از افزایش قیمت ها ناشی از انتظارات تورمی است. علاوه بر این در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت برخی محصولات مانند برنج و روغن خوراکی بوده ایم. بنابراین نظر کارشناس اقتصادی روزنامه ستاره صباح در مورد ماکت شدن نرخ ارز، اگرچه کمی اغراق آمیز است، اما برای مدت کوتاهی می تواند صحت داشته باشد. شکی نیست که اگرچه انجام هر نوع جراحی اقتصادی در ابتدا هزینه دارد، اما در قالب مدیریت صحیح و مستمر، کشور می تواند در بلندمدت از اثرات مثبت آن بهره مند شود. به عبارت دیگر، دولت تصمیم گرفته است برای جلوگیری از ارز ترجیحی و انحراف از آن، راهکارهای موثرتری برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اتخاذ کند که در میان‌مدت و بلندمدت آثار مثبتی را به همراه خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی پاسخی به مطلبی در روزنامه درباره حذف ارز 4200 تومانی و تبعات آن منتشر کرد. متن کامل این پاسخ به شرح زیر است:

باید به نکات زیر توجه کرد:

توسط احمد گل کار

احمد گل کار