اثرات همگرایی بخش تولیدی با جهاد کشاورزی از تو به سرنخ، برای خریدن زندگی برای ما


تربت حیدریه – ایرنا – جمعی از دست اندرکاران حوزه کشاورزی و دامپروری منطقه تربت حیدریه (تربت حیدریه، زاوه و مه ولات) روز دوشنبه ضمن حمایت از وزارت جهاد کشاورزی به صورت حضوری با سرپرست وزارت جهاد کشاورزی دیدار کردند. از سیاست های این وزارتخانه نیز خواستار گسترش چارچوب حمایتی از فعالیت های خود شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112501/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار