اجرای طرح احیای تولید دیم در 21 استان کشور


تهران – ایرنا – معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: اجرای طرح افزایش 6 میلیون هکتاری تولید در 21 استان کشور در حال اجراست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057331/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار