اجرای طرح توزیع گوشت قرمز گرم جهت تنظیم بازار در سنندج آغاز شد


سنندج-ایرنا- مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز گرم به صورت غرفه ای در سنندج توزیع و عرضه می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046038/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار