اجرای طرح روستای نوفان صندوق کارآفرینی امید موجب افزایش امنیت غذایی کشور می شود


کرمانشاه- ایرنا- مدیر عامل توسعه اکوسیستم کسب و کار صندوق کارآفرینی امید با اشاره به عدم بهره وری لازم در تولیدات کشاورزی گفت: اجرای طرح روستای «فن نو» این صندوق که حمایت های تسهیل گری ویژه ای را برای ورود انجام می دهد. ورود دانش و فناوری به اقتصاد روستایی و تولیدات کشاورزی موجب افزایش بهره وری و امنیت غذایی در کشور می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993576/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار