اجرای عملیات آبخیزداری در 25 درصد از حوزه های آبخیز کشور


تهران- ایرنا- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: بر اساس سیاست های کلان کشور با هدف جلوگیری از خسارت سیل، اقدامات آبخیزداری در حدود 25 درصد از حوزه های آبخیز اجرا شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955572/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار