اجرای فاز دوم پروژه 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام با تامین مالی از سال آینده آغاز می شود.


تهران – ایرنا – مدیرعامل موسسه جهاد نصر اعلام کرد: به محض تامین اعتبار، اجرای فاز دوم طرح احیای 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام از سال آینده آغاز می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982648/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار