اجرای مدل کشت نیاز به بودجه 30 هزار میلیارد تومانی دارد

ساداتی نژاد با بیان اینکه بخش کشاورزی پرمخاطب ترین بخش اقتصادی در ایران است، گفت: اجرای الگوی کشت ابرقدرتی است که باید توسط دولت ابلاغ و با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف انجام شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید جواد ساداتی نژاد در اولین جلسه رونمایی از سند الگوی کشت محصولات کشاورزی در سال برداشت (1402 تا 1401)، اظهار داشت: دولت در راستای اجرای طرح زراعی، باید بتواند در سال های اول یارانه به کشاورزان پرداخت کند. درخواست ما ایجاد ردیف بودجه در قانون دارایی 1402 است.

ساداتی نژاد گفت: اجرای الگوی کشت در کشور باعث کاهش 6 درصدی مصرف آب معادل (3 میلیارد مترمکعب)، افزایش 18 درصدی راندمان آب، افزایش 11 درصدی تولید، صرفه جویی 2.2 میلیارد دلاری شد. ارزی و افزایش 4.5 میلیون تنی تولید مناطق خشک 158 درصد در تولید دانه های روغنی افزایش می یابد.

به گزارش ایرنا، اولین نشست ملی طرح کشت محصولات کشاورزی رونمایی از سند کشت محصولات زراعی استان ها در سال زراعی 1402-1401 با حضور مخبر معاون اول. رئیس جمهور و نمایندگان شورای اسلامی و معاونان و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در اتاق خوشه های وزارت جهاد کشاورزی حضور یافتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908481/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%B3%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی اجرای هدفمندی یارانه ها را امری جسورانه دانست و افزود: آنچه برای بخش کشاورزی مهم است اجرای الگوی کشت است. زیرا به دلیل محدودیت منابع آبی چاره ای جز اجرای این طرح در کشور نداریم.

وی بیان کرد: حدود 50 سال تلاش کردیم الگوی کشاورزی محصولات کشاورزی را در کشور پیاده کنیم اما موفق نشدیم. چرا که الزامات اجرای این طرح فراهم نشده و جذابیت لازم برای کشاورزان ایجاد نشده است که هم اکنون مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی اجرای قانون تمرکز پس از 12 سال بدون اداره بازرسی و نظارت، استقرار کشاورزی پیمانی، تعیین هدفمندی یارانه ها و استقرار الگوی کشت در بخش کشاورزی را از اقدامات ارزشمند سیزدهم برشمرد. دولت و افزود: در بحث قانون تمرکز بخش کشاورزی هم اکنون کمک های بسیج برای بازرسی بهتر از گذشته انجام می شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: دیدگاه دولت سیزدهم بر اقتدار غذایی کشور در جنوب غرب آسیا است که امنیت و اقتدار غذایی پایدار را در پی خواهد داشت.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار