اجرای کشاورزی قراردادی مهمترین مشوق برای برنامه ریزی مدل کشت است

به گزارش خبرنگار ایرنا، پیمان اسکندری روز پنجشنبه در جلسه ستاد زراعت استان که با حضور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط موظف هستند در این زمینه با جهاد کشاورزی همکاری کنند. اجرای طرح الگوی فرهنگ و در این راستا استانداران رئیس ستاد الگوی فرهنگ در استان ها شدند.

پناهی با بیان اینکه دمای هوا در هفته آینده چهار تا پنج درجه کاهش می یابد، یادآور شد: از نیمه دوم آبان ماه تا نیمه اول آذرماه میزان بارندگی در محدوده نرمال برای منطقه پیش بینی می شود.

79 درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی استان به غلات، 13 درصد به حبوبات، 5 درصد به علوفه و 3 درصد دیگر به سایر محصولات اختصاص دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84924973/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

علی پناهی افزود: در روزهای اخیر شاهد بارندگی در استان بودیم که میانگین این بارندگی ها در استان 19.2 میلی متر است و این میزان از میانگین بلندمدت بهتر است.

موج بارشی از دوشنبه هفته آینده وارد آسمان کردستان می شود

از 791 هزار و 970 هکتار اراضی زیر کشت استان 87 درصد دیم و تنها 13 درصد آبی است و هر ساله حدود 211 هزار و 268 هکتار از اراضی دیم به ویژه در شرق، شمال شرق و شمال استان آیش است. در تناوب زراعی

محمدصالح احمدی اعلام کرد: تاکنون 20 هزار و 600 هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت گندم تر و 495 هزار هکتار نیز زیر کشت گندم دیم قرار گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز در این جلسه برنامه ابلاغی و آخرین وضعیت سطح زیرکشت گندم در استان را برجسته کرد و گفت: میزان سطح زیر کشت ابلاغی برای استان 32 هزار و 500 است. هکتار گندم آبی و 556 هزار و 353 هکتار گندم بارانی

90 درصد کشت گندم دیم در کردستان انجام می شد

یک میلیون و 217 هزار و 38 هکتار از سطح کردستان به زمین های کشاورزی یعنی تقریباً پنج درصد از زمین های کشاورزی کشور اختصاص دارد. 96 درصد از مساحت اراضی کشاورزی استان به کشت سالانه محصولات زراعی و آیش (بدون کشت) و 4 درصد معادل 52 هزار و 670 هکتار نیز به اراضی نباتی اختصاص دارد.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی کردستان ادامه داد: از اواخر روز دوشنبه هفته آینده موج جدیدی از بارندگی وارد استان می شود و بارش ها تا روز پنجشنبه ادامه دارد و امید است شاهد باشیم. بارندگی واقعی در شهرهای مستعد باران در این مدت

وی با تاکید بر اینکه یکی از ابزارهای مدل کشت، کشت قراردادی و قیمت گذاری مناسب محصولات کشاورزی است، افزود: در سال گذشته اگر جهش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال نمی شد، سطح زیر کشت گندم و کلزا انجام می شد. به میزان قابل توجهی کاهش یافته اند. »

اسکندری با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید وارد طرح کشاورزی پیمانی شود اما چون توان مالی چندانی ندارد دولت امسال آن را اجرا می کند، گفت: با توجه به تاخیر در ابلاغ این طرح به استان، کشت انجام شده است. هم اکنون در بیش از 50 درصد از اراضی استان انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود در نیمه اول آبان ماه بارش های موثری برای بخش کشاورزی اتفاق بیفتد، افزود: در سال زراعی جاری شاهد بارش موثری در شهرستان های باران خیز استان نبوده ایم.

بر اساس آخرین گزارش سالانه تولید محصولات زراعی و باغی استان مربوط به سال 1400 در سطح 791970 هکتار یک میلیون و 754 هزار تن محصول تولید شد و برداشت محصول باغی 443 هزار تن بود.

وی با اشاره به اینکه طرح طرح کشت نمونه هنوز به استان ابلاغ نشده است، افزود: اما طرح قرارداد کشت گندم آبی در استان در زمان ستاد کشاورزی 1402 تا 1401 ابلاغ شد و در این راستا 32 هزار و 500 هکتار تحت پوشش این طرح قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: برای اینکه کشاورزی از کشاورزی معیشتی به کشاورزی اقتصادی برود، کشاورزی باید مقرون به صرفه شود که با اجرای طرح هایی مانند کشت قراردادی و زراعت می توان به این مهم دست یافت.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی کردستان در این دیدار وضعیت بارندگی در استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: در سال زراعی 1401-1401 میزان بارندگی استان 24 درصد کاهش داشته است. میانگین بلندمدت، اما نسبت به سال قبل 14 درصد افزایش یافته است. .

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه در طرح کشت قراردادی گندم، یارانه بذر، کود و بیمه کشاورزان در نظر گرفته شده است، گفت: بذر گواهی شده مورد نیاز این طرح در استان 7800 تن است. و اعتبار مورد نیاز برای تامین این مبلغ یک هزار و 170 میلیارد ریال است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار