اجرای ۶۲ هزار هکتار آبیاری نوین در زنجان با اعتبارات سفر رئیس جمهور


زنجان – ایرنا – هم اکنون 62 هزار هکتار از اراضی مناسب استان با استفاده از تسهیلات سفر رئیس جمهور و مشوق های سازمان جهاد کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057139/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار