احترام به زنجیره ارزش در تولید محصولات کشاورزی ضروری است


ساری – ایرنا – معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: رعایت زنجیره ارزش از فرآوری تا بازاریابی لازمه رونق کسب و کار و اشتغال در تولید محصولات کشاورزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954499/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار