احتمال هجوم ملخ به کشور در اردیبهشت


تهران- ایرنا- مدیرکل اداره کل مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور هشدار داد: بر اساس پیش بینی های فائو، به دلیل بارندگی در شبه جزیره عربستان، احتمال هجوم ملخ به ایران در اردیبهشت ماه جاری وجود دارد. سال بنابراین برای کنترل این آفت نیازمند اعتبارات و تسهیلات هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077849/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار