احداث مزرعه پرورش ماهی در “جنگل های هیرکانی”؛ شایعه یا واقعیت؟


ساری – ایرنا – گزارشی مبنی بر احداث «مزرعه پرورش ماهی در جنگل های هیرکان در حوالی روستای ریدینگ در سر تنکابن» طی روزهای اخیر به طور گسترده در فضای مجازی مازندران بازنشر شده و بازخورد بسیاری از کاربران را در پی داشته است. سوالی که رئیس واحد منابع طبیعی و آبخیزداری غرب استان را به پاسخگویی به آن واداشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076456/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار