احیای ۲۳۷ رشته قنات در خراسان جنوبی طی یک سال گذشته + فیلم


بیرجند – ایرنا – رئیس جمهور در سومین سفر استانی دولت سیزدهم شهریور 1400 به خراسان جنوبی دستور تشکیل ستاد احیا و بازسازی قنات های استان را صادر کرد و با تشکیل این ستاد پس از سفر رئیس جمهور، 237 رشته قنات از این اعتبارات حذف شد، مرمت و احیا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967509/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B3%DB%B7-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار