اختصاص تسهیلات و افزایش سهمیه نهاده برای کارخانه های خوراک دام با فناوری های جدید


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و تغذیه دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: کارخانه های تولید خوراک دام، طیور و آبزیان که از فناوری های نوین تولید استفاده می کنند از سیاست های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی بهره مند می شوند. مانند تسهیلات و سهمیه های ورودی بیشتر برای تولید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993802/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار